Ako na to…

S architektom od samého začiatku

Keď sa rozhodnete urobiť dôležité životné rozhodnutie – zadovážiť si vlastné bývanie, určite by ste mali začať spoluprácou s architektom. Architekt je osoba, ktorá Vás sprevádza celým procesom, od výberu stavebného pozemku, cez projekt samotného domu, úradné povolenia, až po samotnú realizáciu.  Treba si hlavne uvedomiť, že dom nestaviate na rok ale minimálne na 50rokov a že pri takejto investícií sa neoplatí šetriť na projekte. Kvalitný projekt je základ, na ktorom staviate budúce bývanie. Dovoliť si služby architekta si môže každý priemerne zarábajúci človek. Architekt je tu hlavne na to, aby Vám vysvetlil a poradil, ako si vybrať stavebný pozemok, ako na ňom umiestniť stavbu tak, aby z daného pozemku vyťažila čo najviac, ako na Vašom konkrétnom pozemku postaviť dom tak, aby bol čo najúspornejší na energiu a využíval čo najviac energie z prostredia. Pri spolupráci s architektom v konečnom dôsledku ušetríte kvantum času a peňazí pri vybavovaní stavebného povolenia, realizácií stavby a samotnej réžii hotového domu.

Kúpa stavebného pozemku

Pri výbere stavebného pozemku si treba uvedomiť, v akom prostredí chcete bývať – pokojnom, na okraji mesta s vlastným súkromím, alebo v rušnom blízko centra s vybudovaným okolím... Je dôležité pracovať s Územným plánom, z ktorého vyplýva povolená zastavanosť územia – koľko % pozemku môžete zastavať, ale aj to ,ako bude prebiehať výstavba okolo Vás. Teraz môže byť okolie Vášho pozemku zelené, to ale neznamená, že v priebehu niekoľkých rokov nebudete uprostred husto zastavanej štvrti. Územný plán tak isto udáva informácie o možnej výške stavieb, tvare striech, ochranných pásmach inžinierskych sietí, odstupových vzdialenostiach od ostatných parciel, možnostiach existujúcich inžinierskych sietí – ich kapacite a možnosti napojenia. Všetky tieto faktory treba zohľadniť ešte pred kúpou pozemku. Môže sa stať, že si budete musieť vybavovať napr. prekládku plynu, alebo zabezpečiť vlastnú kanalizáciu...o tomto je dobré sa poradiť s architektom, predídete mnohým nepríjemnostiam a prekvapeniam.

Začína sa rodiť myšlienka

Ak už máte stavebný pozemok, nasleduje jeho obhliadka s architektom. Ten si ho zdokumentuje a následne rozhodne, ako z neho vyťažiť pre budúci dom čo najviac – zapustenie objektu, natočenie na svetové strany, využitie výhľadu...Dôležitými vstupnými údajmi, ktoré musíte architektovi dodať sú katastrálna mapa s vyznačením Vašej parcely a okolitých stavieb, list vlastníctva pozemku a dokumentácia existujúcich inžinierskych sietí, ktorú dodá príslušný úrad. (vodárne – verejný vodovod a kanalizácia, plynárne – verejný plynovod, elektrárne – rozvody el. energie.)

Následne sa začína samotná diskusia o vzhľade a štandarde budúceho domu. Vy si určujete, či chcete dom jednopodlažný, alebo aj s poschodím, koľko spální a kúpeľní chcete, či má byť obývacia izba spojená s kuchyňou alebo nie, či chcete garáž, alebo nie... Taktiež na Vás závisí v akom štýle má byť budúci dom – či inklinujete ku prírodným teplým materiálom, alebo skôr chladnejším čistým líniám.. Súčasne s projektom domu sa začína formovať aj exteriér, Vaša budúca záhrada, terasy, spevnené plochy, prípadne vodné plochy. Exteriér tvorí neodmysliteľnú súčasť interiéru. Ide o jeden jedinečný prepojený celok.

Energia a efektivita

Svet stavebníctva ide neustále dopredu a sním aj nároky a požiadavky na stavebné objekty. Stále sa sprísňujúce normy, ukladajú za povinnosť spĺňať rodinným domom určité energetické kritériá. V dnešnej dobe začínajú byť nízkoenergetické domy bežným štandardom. Všetky projekty, ktoré navrhujeme, sú v štandarde minimálne energeticky úsporného domu. Snažíme sa ísť do kategórie nízkoenergetických až pasívnych domov, ktoré majú minimálne náklady na spotrebu energie, prípadne sú energeticky nezávislé. To čo je teraz nadštandardné bude za pár rokov povinné. Tak prečo nepredbehnúť dobu a nezvýšiť hodnotu domu?

Energetický štandard budovy závisí od tzv. aktívnych a pasívnych ziskov. Pasívne zisky zabezpečujeme správnym natočením na svetové strany, navrhnutím optimálnych presklených plôch a systému tienenia, vhodne zvolenými konštrukčnými materiálmi... Aktívne zisky získavame z doplnkových zariadení ako sú slnečné kolektory, fotovoltaické články, tepelné čerpadlá, rekuperačné jednotky....

Všetko to ale samozrejme závisí od konkrétneho projektu. V každom prípade je realizácia pasívnych a nízkoenergetických domov založená na správnom prevedení detailov. Tu znovu zohráva dôležitú úlohu architekt, tentoraz formou autorského dozoru. Zbytočne budete mať použité drahé materiály, ak bude nesprávne prevedený napr. detail pri strešnej atike, čím vznikne tepelný most a bude Vám následne unikať teplo a vlhnúť strop...

Návrh a realizácia nízkoenergetického a pasívneho domu je finančne náročnejšia, má však vysokú finančnú návratnosť a v konečnom dôsledku Vás vyjde lacnejšie.