Detské ihrisko pre materskú školu

Projekt:
2015
Realizácia:  
plánovaná na leto 2015

Detské ihrisko pre materskú školu
Plocha ihriska:
950 m²
Lokalita:
Bratislava-Petržalka

 

Autor:

Ing.arch. Eva Kravcová
Ing. arch. Matej Babuliak
Bc. Dušana Karasová

Popis:

Predmetom riešenia je návrh detského ihriska pre súkromnú materskú školu. Celé ihrisko je poňaté v prírodnom štýle a plynulo prechádza do záhradky. V súčasnosti sa na ploche pre budúce ihrisko nachádzajú dva vysoké stromy - vŕba a čierny topoľ. Vŕba je značne poškodená a preto je z bezpečnostného hľadiska nevhodná - je naklonená do cca 45° uhla, má veľké a početné dutiny v kmeni. Z tohto dôvodu ju navrhujeme vyrúbať a  jej drevo použiť na prírodné drevené prvky. Návrh počíta s početnou výsadbou novej vzratlej zelene.

Hlavnou myšlienkou návrhu bolo nájsť motív, ktorý by vyjadroval pohyb, hravosť a život na ihrisku. Tento motív sme našli v podobe detskej stopy, ktorá sa nesie celým ihriskom. Tvorí ju kolobežková dráha v tvare chodidla a štyri prstíky - dva trávnaté kopčeky, pieskovisko a bylinková špirála. Pri vstupe na ihrisko využívame existujúci objekt trafostanice, ktorého steny navrhujeme pomaľovať detskými kresbami a súčasne využiť na reklamné plochy pre sponzorov a ľudí, ktorí sa podieľali na vzniku ihriska.

Z druhej strany trafostanice plánujeme postaviť malý objekt - oceľový kontajner rozmerov 6055mm x 2045mm, ktorý bude slúžiť ako sklad hračiek a sklad záhradného náradia. Priestor pred skladom, ktorý je zboku chránený objektom trafostanice navrhujeme prestrešiť a vytvoriť pod ním kryté sedenie pre prípad nepriaznivého počasia. Z tohto miesta je dobrý výhľad ako na šmýkačku uchytenú do trávnatého kopčeka, tak na hojdačku hniezdo situovanú hneď vedľa skladu. Na ihrisku sú navrhované prírodné drevené prvky ako drevené koly na preskakovanie, trojhrazda, drevený vláčik a lanová sieť, uprostred kolobežkovej dráhy dva hojdacie koníky a pexeso. Šírka kolobežkovej dráhy je navrhovaná na 1,5m s gumovým povrchom ohraničená z oboch strán malým obrubníkom. Po obvode kolobežkovej dráhy v šírke 1m sa uvažuje o dráhe pre poníka. Povrch tejto plochy bude tvoriť mlat, ktorý plynulo bez obrubníka prechádza do trávnika. V závere kolobežkovej dráhy v mieste päty chodila je umiestnené najväčšie pieskovisko, ktoré je navrhované nielen s prekrytím, ale aj s prestrešením. Na tienenie slúži nylonová plachta uchytená na troch subtílnych oceľových stĺpoch.

Za pieskoviskom začína zóna záhradky. Uvažujeme tu o studničke s využitím vodného prvku na hru. Zóna záhradky je plná ovocných stromov a kríkov. Medzi nimi je navrhnutý hmyzí hotel vyrobený z paliet. Za hmyzím hotelom je plocha pre úžitkovú záhradu a v samom závere ihriska je umiestnené kompostovisko.