Individuálne projekty

Chcete zrealizovať Vaše vysnívané bývanie? Rozmýšľate nad postavením vlastného domu, záhrady, alebo chcete zmodernizovať Váš byt? Neviete, ako na to? Tu Vám ponúkame stručný opis, ako postupovať - tvorba projektu.

ŠTÚDIA

1) OSOBNÉ STRETNUTIE
Najlepšie pri dobrej káve spolu prediskutujeme Vaše predstavy o budúcom bývaní vzhľadom na Váš pozemok, životný štýl, filozofiu, požiadavky na bývanie a finančný rozpočet.
2) VYPRACOVANIE NÁVRHU
Po vytvorení konkrétnej predstavy vypracujeme prvý návrh budúceho objektu a jeho varianty. Návrh zohľadňuje natočenie objektu na svetové strany, energetickú bilanciu budovy, konštrukčný systém a dispozičné riešenie, prevedené podľa platných zásad a pohodlia bývania.
Na vypracovanie štúdie je potrebné obdržať od investora kópiu katastrálnej mapy. Tú investor dostane po požiadaní na katastrálnom úrade. (Stačí kópia, nie je potrebný okolkovaný originál)
3) DOLADENIE
Po predložení prvého návrhu architekt spolu s investorom dotvoria vnútornú dispozíciu a vonkajší vzhľad objektu. Investor má nárok v rámci ceny štúdie na dve stretnutia, počas ktorých sa návrh upravuje. Ďalšie stretnutia sú za doplatok k projektu.

Gratulujeme, vízia Vášho domu dostala reálny rozmer – máte hotovú štúdiu projektu.

 

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

1) VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Podľa hotovej štúdie vypracujeme technické výkresy na stavebné povolenie. Projektová dokumentácia už rieši konkrétne materiálové riešenie fasády, strechy, podláh a konštrukčný systém … Na začiatku projektu je spoločné sedenie investora a architekta, na ktorom sa upresnia všetky detaily budúceho domu. Na základe tohto projektu získate od príslušného stavebného úradu povolenie na stavbu domu na Vašom pozemku.
Projekt na stavebné povolenie obsahuje:

 • Časť architektúra  - textová správa, umiestnenie stavby na pozemku, situáciapôdorys prízemia, pôdorys poschodia, rez, pohľady,  základy, výkres stropu, výkres krovu.Výkresy sú v mierke 1: 100 a obsahujú navrhovaný konštrukčný systém a stavebné materiály.
 • Statický posudok - Posúdenie všetkých konštrukčných prvkov zo statického hľadiska.
 • Prípojky - prípojka pitnej vody (príp. projekt studne), prípojka plynu, prípojka na verejnú kanalizáciu (príp. projekt žumpy, alebo čističky odpadových vôd), prípojka NN el. energie
 • Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby - Posúdenie objektu z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Gratulujeme, stali ste sa vlastníkom projektovej dokumentácie na stavebné povolenie.

 

2) VYPRACOVANIE JEDNOSTUPŇOVÉHO PROJEKTU

Jednostupňový projekt je skĺbenie realizačného projektu a projektu na stavebné povolenie. Projekt je určený na získanie stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. Jednostupňový projekt obsahuje:

 • Časť architektúra  - Textová správa, umiestnenie stavby na pozemku, situácia, pôdorys 1NP, pôdorys 2NP, rezy, pohľady,  základy, výkres stropu, výkres krovu + materiál, výpis okien, výpis dverí. Výkresy sú v mierke 1:50 a sú prehĺbené o detaily a presné skladby konštrukcií.
 • Statický posudok - Posúdenie všetkých konštrukčných prvkov zo statického hľadiska.
 • Statické výkresy- Výkres výstuže základov, výkres stropu, výkres krovu.
 • Prípojky - Prípojka pitnej vody (príp. projekt studne), prípojka plynu, prípojka na verejnú kanalizáciu (príp. projekt žumpy, alebo čističky odpadových vôd), prípojka NN el. energie
 • Vnútorné rozvody  - Projekt vnútorných rozvodov vody, projekt vnútorných rozvodov elektriky, projekt vnútorných rozvodov kanalizácie
 • Projekt vykurovania - Nadimenzovanie kotla, rozvody tepla v dome (radiátory, podlahové vykurovanie, slnečné kolektory...)
 • Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby - Posúdenie objektu z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

 

Gratulujeme, stali ste sa vlastníkom jednostupňového projektu, máte stavebné povolenie a môžete začať stavať.

REALIZÁCIA

Po dokončení projektovej fázy sa môžte pustiť do realizácie samotného domu. Pokiaľ si nechcete dom postaviť svojpomocne, ale hľadáte firmu, ktorá by bola schopná postaviť Váš dom "na kľúč", tak Vám náš projekt poslúži ako podklad pre vytvorenie cenovej ponuky. Odporúčame Vám nechať si vypracovať viac cenových ponúk a vybrať si firmu, ktorá bude cenovo najprijateľnejšia Vaším predstavám.

Ponúkame aj možnosť nechať si realizovať Váš dom priamo u nás. Spolupracujeme s niekoľkými stavebnými firmami a spoločne s nimi staviame aj "domy na kľúč". Výhodou takejto spolupráce je, že dostanete autorský dozor zdarma a našu záruku, že Váš dom bude postavený presne podľa výkresovej dokumentácie a nebudeme sa snažiť nič "vylepšiť".

AUTORSKÝ DOZOR

Nech už zvolíte akýkoľvek spôsob výstavby, ponúkame Vám možnosť autorského dozoru na stavbe. Autorský dozor kontroluje, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia. Okrem toho k autorskému dozoru patrí účasť na kontrolných dňoch, konzultácie zmeny materiálov a technických riešení, konzultácie výkresovej dokumentácie a konzultácie zmien oproti výkresovej dokumentácii.