Záhrady

Záhrada je súčasťou rodinného domu. Je  jeho pokračovaním a vytvára „externý obývací priestor“. Tomuto priestoru je potrebné vhodne načúvať. Sám Vám ponúkne ideálne riešenie na jeho dotvorenie.

zahrada (3)       Minolta DSC       zahrada (1)

Zaoberáme sa komplexnými službami v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry – projekciou, realizáciou a údržbou zelene záhrad a verejných priestranstiev. K vytvoreniu atraktívnej záhrady je potrebný nápad,  plán a stanovenie priorít. Krása dizajnu spočíva v jednoduchosti. Nechajte to na nás a my Vám vytvoríme takú záhradu, ktorá uspokojí Vaše očakávania.

Záhradná a krajinná architektúra je v širšom slova zmysle praktické umenie a veda o využívaní krajiny človekom a o pôžitku z nej. Poslanie záhradného architekta spočíva vo vytvorení prírodného prostredia v súlade s Vašimi predstavami. Záhradný architekt vytvára v celku aj v detaile prírodné prostredie vhodnou výsadbou zelene, využívaním vodných prvkov a modeláciou terénu. Záhrada nemá byť hodnotená len estetickými kritériami. Predovšetkým má vyjadrovať harmóniu prírodných a civilizačných prvkov v danom prostredí.

Našou prioritou je maximálna spokojnosť zákazníka. Vypracujeme Vám grafickú víziu a 3D záhradný projekt, vďaka ktorému získate jasnú predstavu o Vašej budúcej záhrade.